Guestpost โฟสฟรี ถ้าคุณมีสาระดีๆ ที่นี่เราให้คุณได้แบ่งปัน

Notifications
Clear all

พระเลี่ยง ลำพูน

supachai
(@supachai)
Noble Member Registered

2021-10-24-215246

“พระเลี่ยง” หนึ่งในชุด “พระเครื่องสกุลลำพูน” พระเนื้อดินเผาที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมประจำจังหวัดลำพูนและแวดวงนักนิยมสะสมพระเครื่องทั่วไป “พระเลี่ยง” มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าพระคงและพระบาง และยังนับเป็นพระพิมพ์ที่มีความสวยงามสง่า มีรายละเอียดต่างๆ มากมายเป็นที่น่าสนใจทีเดียวครับผม

พระเลี่ยงเป็นพระเนื้อดินเผาที่มีกรวดผสม องค์พระมีขนาดค่อนข้างเล็ก พิมพ์ทรงรูปสามเหลี่ยม พุทธศิลปะค่อนไปทางพุทธศิลปะเมืองละโว้ สันนิษฐานว่าในสมัยพระนางจามเทวีมาครองเมืองหริภุญชัยนั้น ได้นำช่างฝีมือจากเมืองละโว้มาด้วย

พุทธลักษณะขององค์พระจึงมีความประณีตเน้นเส้นแสงและองค์ประกอบต่างๆ ชัดเจน องค์พระประธานประทับนั่งแสดงปางมารวิชัย ทั่วองค์พระประดับด้วยสิ่งต่างๆ ที่เรียกกันว่า “ทรงเทริด” อันเป็นแบบลัทธิมหายาน เหนืออาสนะฐาน 3 ชั้น พระเศียรเป็นหมวกแบบ 3 กลีบ พระพักตร์ยาว คางแหลม พระเนตรแบบกลมโตและนูนสูงออกมาชัดเจน
พระกรรณมีตุ้มหูประดับยาวลงมาถึงพระอังสะ พระอุระแคบ พระวรกายชะลูด พระนาภีปรากฏเส้นเล็กๆ 2 เส้น พระเพลากว้างมาก ลักษณะเหมือนคนผอมสูง พระพาหาอยู่แนบองค์พระ ช่วงงอข้อศอกด้านซ้ายขององค์พระกางเล็กน้อย พระกรด้านขวาขององค์พระหักยืนออกไปหาพระเพลาซึ่งมีระดับยื่นออกมาเล็กน้อย

มีฉัตร 5 ชั้นอยู่เหนือองค์พระ อันเป็นเครื่องหมายแสดงถึงองค์พระมหากษัตริย์ มีเส้นปริมณฑลโดยรอบฉัตรเป็นเส้นนูน เล็ก และคม นอกเส้น

ปริมณฑล มีเส้นนูนเล็กๆ สั้นๆ เรียงทแยงโดยรอบอย่างสม่ำเสมอ บังสูรย์เป็นรูปกลีบบัว ระหว่างเส้นบังสูรย์กับพระพักตร์เป็นร่องลึก และมีร่องรอยก้อนกรวดและมีคราบขี้กรุ (ต้องสังเกตให้ดี เพราะมีการปลอมแปลงมาก ขี้กรุแท้ๆ เวลาถูกน้ำ น้ำจะซึมออกได้ตลอด ไม่เหมือนของปลอมที่ใช้การทากาว น้ำไม่สามารถซึมออกได้)

ฐาน 3 ชั้น จัดสร้างอย่างวิจิตร อีกทั้งสื่อความหมายถึงประวัติความเป็นอยู่และความมั่นคงแห่งเมืองหริภุญชัย ดังนี้ “ฐานชั้นบน”

ด้านหลังของพระเลี่ยง เป็นบัวไข่ปลา 2 แถว แสดงให้เห็นถึงสถานะของผู้นั่งเหนือบัวนั้นสูงส่ง “ฐานชั้นกลาง” เป็นรูปหัวช้างหรือหัวกุมภัณฑ์ 3 หัว แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงแข็งแรง และ “ฐานชั้นล่าง” เป็นเส้นนูนกว้างยาวตลอดฐาน

ด้านข้างทั้งสองมีรูปมนุษย์หรือยักษ์หรือมารนั่งถวายความเคารพด้วยการถือดอกบัวทั้ง 2 ข้าง แสดงถึงความเป็นที่รักเคารพแห่งมวลประชาราษฎร์ พระเลี่ยงจึงนับเป็นพระเครื่องสกุลลำพูนที่มีพุทธลักษณะพิเศษสุดๆ ไม่เหมือนพระพิมพ์ใดๆ เรียกได้ว่าเป็นพงศาวดารที่ยิ่งใหญ่ ในองค์พระขนาดน้อยนิดจริงๆ

พระเลี่ยง มีการขุดค้นพบจากแหล่งใหญ่ๆ 2 กรุ คือ กรุวัดประตูลี้และกรุวัดดอยติ นอกจากนี้ ยังค้นพบที่กรุกู่เหล็ก กรุวัดมหาวัน และกรุดอนแก้ว แต่มีจำนวนน้อยมาก

#พระเลี่ยงหลวงกรุประตูลี้ราคา
#พระเลี่ยงหลวง ราคา
#ตำหนิพระเลี่ยงลำพูน
#พระเลี่ยงกรุประตูลี้ พิมพ์บัวกลมราคา
#พระเลี่ยงกรุประตูลี้ พิมพ์บัวเหลี่ยม
#พระเลี่ยง กรุประตูลี้ ราคา
#พระเลี่ยงลำพูนดำ
#ทำเนียบ พระเลี่ยง

Quote
Topic starter Posted : 24/10/2021 10:04 pm
Share: