เคลมประกันรถอาคเนย์-ไทยประกันภัย ชื่อศูนย์ อู่ซ่อมอยู่ไหน เช็คอย่างไร

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

เคลมประกันรถอาคเนย์-ไทยประกันภัย ชื่อศูนย์ อู่ซ่อมอยู่ไหน เช็คอย่างไร อ่านครบจบที่นี่ เผย คปภ. อนุมัติ เดินหน้าเจรจาประสาน 31 บริษัทประกันวินาศภัยที่เตรียมรับโอนภาระผูกพันตามกรมธรรม์ประกันภัยทุกประเภท

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กรณีการเข้ารับบริการอู่ซ่อมรถยนต์ ลูกค้าสามารถตรวจสอบรายชื่อศูนย์บริการและอู่ที่รับซ่อมในเครือของบริษัทฯ ได้ที่

 

เว็บไซต์ www.southeastinsurance.co.th

แอปพลิเคชั่น S Plus+

ติดต่อศูนย์ดูแลลูกค้า โทร 1726

ทั้งนี้ ล่าสุดได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ให้เดินหน้าเจรจาประสาน 31 บริษัทประกันวินาศภัยที่เตรียมรับโอนภาระผูกพันตามกรมธรรม์ประกันภัยทุกประเภท

 

 

อย่างไรก็ดี ล่าสุดบริษัทได้เริ่มเจรจาเรื่องดังกล่าวในรายละเอียดสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทที่จะรับโอนเพื่อให้ลูกค้าได้รับความคุ้มครองที่ไม่ด้อยกว่าผลผูกพันของกรมธรรม์ประกันภัยเดิม

 

โดยบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถประกาศรายละเอียด และขั้นตอนการโอนกรมธรรม์ประกันภัยอื่น ๆ ได้ ประมาณวันที 15 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป

 

สำหรับการดำเนินการดังกล่าว ก็เพื่อต้องการลดความหนาแน่นของการใช้บริการบนช่องทางออนไลน์ของบริษัทที่กำลังรองรับลูกค้าจำนวนมากที่แจ้งรับเงินเบี้ยประกันโควิดคืนในระหว่างวันที่ 1- 7 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ได้รับการตอบรับอย่างดีและคาดว่าจะเร่งคืนเงินแก่กลุ่มแรกได้เร็วกว่ากำหนด

 

บริษัท ขอชี้แจงว่าวิธีการดูแลลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะใช้เงินกองทุนของบริษัทเองทั้งหมด เพื่อเป็นการพิทักษ์ผลประโยชน์ของทุกคนอย่างยุติธรรม โปร่งใส และรวดเร็ว

อาคเนย์ประกันภัยและไทยประกันภัย มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะดูแลลูกค้าทุกกลุ่มให้มีทางเลือกที่เหมาะสม และได้รับประโยชน์สูงสุด

 

การโอนกรมธรรม์ประกันภัยไปยังบริษัทที่รับโอนเป็นไปตามความสมัครใจของลูกค้า ซึ่งหากไม่ต้องการโอนความคุ้มครองก็จะยังคงอยู่จนถึงวันที่บริษัทยุติการประกอบธุรกิจ

อ้างอิง
https://www.thansettakij.com/money_market