สพป.สิงห์บุรี รับมอบสิ่งของ (น้ำดื่่ม) ช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย

P3s3WLa0q124628MonSep2011

นายทวีศักดิ์ นุ่มฤทธิ์ ผอ.สพป.สิงห์บุรี มอบหมายให้ นายสมพจน์ เจริญวานิช รอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานในการต้อนรับ ตัวแทนของ น้ำดื่มตราสิงห์ , หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น , บจก.แอลเชท โปร แมเนจเม้นท์ (APM) , สมาคมนักศึกษาเก่าบัญชีและบริหารธุรกิจ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Acc-Ba CMU Alumni) และ บมจ.เอเซียน อินซูเลเตอร์ (AI) โดยการนำของคุณสมภพ ศักดิ์พันธพนม ร่วมใจบริจาคน้ำดื่มให้กับผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ในจังหวัดสิงห์บุรี ผู้เข้าชม : 869

โครงการพัฒนาครูระดับปฐมวัย สถานศึกษาเอกชนจังหวัดสิงห์บุรี

P1sVhl6nv13841FriSep2011

  สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กำหนดจัดประชุมครูปฐมวัย ตามโครงการพัฒนาครูระดับปฐมวัยให้มีทักษะกระบวนการคิดในการจัดการเรียนการสอน วันที่ 16 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 115 คน โดยมี นางสาววารุณีย์ บุญคง รอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการประชุม นางอรพรรณ บุษบงค์ เลขานุการสมาคมการศึกษาเอกชน จังหวัดสิงห์บุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นางทัศนีย์ เอี่ยมละออ ผอ.ร.ร.อินทโมลีประทาน นางสุมาลี พูลเอี่ยม และ นางสาวอลิสรา อาชานุสรณ์ ผอ.ร.ร.อุดมทรัพย์ ร่วมพิธีเปิด ณฐมน ธนูศิลป์ : บุณยนุช ธรรมสอาด /นักประชาสัมพันธ์ สพป.สิงห์บุรี /ภาพ : ข่าว ผู้เข้าชม : 1283

สพฐ.ติดตามผลการบริหารจัดการ สพป.สิงห์บุรี

P5XGLzAVo63229FriSep2011

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได่้มาดำเนินการติดตามผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี สำหรับสถานศึกษาคณะทำงานจะติดตามผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ ระหว่างวันที่ 14 – 15 กันยายน 2554 ณ โรงเรียนวัดโตนด อำเภอเมืองสิงห์บุรี และ โรงเรียนวัดวิหารขาว อำเภอท่าช้าง

ประชุมโครงการพัฒนารูปแบบ การนิเทศการศึกษาแบบมีส่วนร่วม

P4jXGFP2g60117ThuSep2011

โครงการพัฒนารูปแบบการนิเทศการศึกษาแบบมีส่วนร่วมที่สนับสนุนการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการนิเทศที่สนับสนุนการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษาร่วมกัน

สิงห์บุรี-น้ำท่วมสูงสั่งปิดโรงเรียนเพิ่มเป็น 40 แห่งแล้ว

09

สพป.สิงห์บุรี สั่งปิดการเรียนการสอนโรงเรียน 38 แห่ง ใน 3 อำเภอ และอีก 2 แห่ง ที่ยังไม่ถูกน้ำท่วม แต่บ้านนักเรียนน้ำท่วมทำให้การเดินทางมาเรียนไม่สะดวก ผู้เข้าชม : 1349

ตรวจเยี่ยมสถานการณ์น้ำท่วม

P4WIYKhXn82920TueSep2011

นายทวีศักดิ์ นุ่มฤทธิ์ ผอ.สพป.สิงห์บุรี มอบหมายให้ทีมผู้บริหาร สพป.สิงห์บุรี ตรวจเยี่ยมสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โดยในเขตพื้นที่อำเภอพรหมบุรี นายทิชากร กันหะ รอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี ได้ตรวจเยี่ยม โรงเรียนชุมชนวัดเทพมงคล, โรงเรียนวัดเตย, โรงเรยนวัดชีปะชาว, โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี, โรงเรียนวัดกลางธนรินทร์, โดยมีนายไชยวัฒน์ สุคันธวิภัติ ผอ.โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี, ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกลางธนรินทร์, คณะครูโรงเรียนที่ตรวจเยี่ยม รายงานข้อมูลและสถานการณ์น้ำท่วมให้ทราบ ในการนี้นางสาวศุภลักษณ์ มีหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชีปะขาว ได้นำข้าวสารอาหารแห้งมอบให้กับผู้ปกครองนักเรียน ณฐมน ธนูศิลป์ : บุณยนุช ธรรมสอาด /นักประชาสัมพันธ์ สพป.สิงห์บุรี / ภาพ : ข่าว ผู้เข้าชม : 1247

“งานเทศกาลกินปลา ฯ 53” เชิญชวนนักชิมมาลองลิ้ม เริ่มแล้ววันนี้

324227_24 dec

ขบวนแห่หุ่นปลาสวยงามในพิธีเปิดงานเทศกาลกินปลาและงานกาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี 2553 ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดฯ ได้เริ่มขึ้นแล้วในวันนี้เป็นวันแรก บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก แต่ละอำเภอได้จัดขบวนแห่สวยงามสนุกสนานตั้งใจมาแสดงกันอย่างเต็มที่

ร.ร.บ้านบางสำราญ จัดกิจกรรมล้อมรั้วต้านยาเสพติด

P1UMHQReC93942ThuDec2010

นายวันชัย กล้าเอี่ยม ผอ.ร.ร.บ้านบางสำราญ และคณะครูจัดกิจกรรมล้อมรั้วต้านยาเสพติด โดยผู้บริหารและคณะครูได้ไปเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุขที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียนด้วย ภาพ / ข่าว โดย นางสาวณฐมน ธนูศิลป์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.สิงห์บุรี ผู้เข้าชม : 802

สพป.สิงห์บุรี ร่วมงาน มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา “๕ ธันวามหาราช”

P1ZsSUqfg91355TueDec2010

สพป.สิงห์บุรี ร่วมงาน มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา “๕ ธันวามหาราช” พุทธศักราช ๒๕๕๓ จังหวัด สิงห์บุรี วันอาทิตย์ที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. 2553 พิธีภาคเช้า พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี หลังเดิม (ริมเขื่อนเจ้าพระยา) พิธีลงนามถวายพระพร ณ บริเวณหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี(หลังเดิม) และ พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดยมี นายสุวรรณชัย ทองคำ รอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี นำคณะข้าราชการ สพป.สิงห์บุรี ร่วมพิธีดังกล่าว พิธีภาคค่ำ พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี หลังเดิม (ริมเขื่อนเจ้าพระยา)โดยมี นายสมพจน์ เจริญวานิช นายนิวัต เชื้อนาค รอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี นำคณะข้าราชการ สพป.สิงห์บุรี ร่วมพิธีดังกล่าว ภาพข่าวโดย นางสาวณฐมน ธนูศิลป์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/นางสาวประภารัตน์ แย้มบุญทับ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ผู้เข้าชม [...]

พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็น ข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

P2uwIhQH423855FriDec2010

นายทวีศักดิ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธาน นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรึ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณฯ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดยมี นายสมพจน์ เจริญวานิช รอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน วันที่ 3 ธันวาคม 2553 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ภาพข่าวโดย นางสาวณฐมน ธนูศิลป์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ นางสาวประภารัตน์ แย้มบุญทับ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ผู้เข้าชม : 510

ข่าวใหม่ล่าสุด

ปฎิทินข่าว

เมษายน 2015
พฤ อา
« ก.ย.    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

อัพเดทข่าว สิงห์บุรีนิวส์ ส่งตรงถึงคุณทุกวัน ฟรี!

ใส่อีเมล์ที่นี่

เข้าไปกดลิงค์ยืนยันที่อีเมล์ด้วยนะครับ จึงจะเสร็จสมบูรณ์

Web Radio by TUFaT.com

ผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล© 2015 สิงห์บุรีนิวส์. All Rights Reserved. เข้าสู่ระบบ

- จัดทำและพัฒนาเว็บไซต์โดย สิงห์ดีไซน์